Kifejezéstár

A, Á

Avantgárd

Avantgárdról először a XX. századi modern művészettörténetben beszélünk (pl. a kubizmus, a futurizmus, a szupermatizmus, stb. kapcsán), a kifejezés azonban utólag használható korábbi korstílusok és stíluskorszakok egyes alkotásainak leírására is. Tágabb értelemben véve azok a szellemi, különösen képzőművészeti és irodalmi jelenségek, amelyek szélsőségesebbek, merészebbek, innovatívabbak, mint a saját korukban elismert stílusok, megelőzik azokat tudásban és ízlésben.

Attribútum

Ismertetőjegy. Jelképes, szimbolikus értékkel bíró állat, növény vagy tárgy, amely egy adott személyt (pl. egy görög istent, egy szentet), archetípust (pl. egy apát, egy anyát) vagy allegóriát (pl. a Melankóiát) tesz felismerhetővé.

Arkangyal

Főangyal. Test nélküli, szellemi lények, akik megkülönböztetett, kiemelt szereppel rendelkeznek a mennyei hierarchiában. A keresztény-zsidó kultúrkörben hetet, az iszlámban négyet ismernek. A római katolikus és az ortodox Szentírás hármat (Mikhael, Gabriel, Rafael) a protestáns és a héber Biblia kettőt nevez nevén (Mikhael, Gabriel), a többi arkangyalt apokrif és rabbinikus írások tartják számon. Ugyanakkor az arkangyalok csoportjába sorolandó Lucifer is, aki azonban fellázadt Isten ellen, így elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként, a Sátánként ismert.

Arculat

Grafikai tervezés során egy szervezet vagy esemény vizuális keretrendszerét jelöli, amely tartalmazza a logót vagy egyéb márkajelzést, annak helyes használatát, a márka színpalettáját és a megjelenés szabályait a különböző nyomtatott vagy digitális felületeken. Ebből arculati kézikönyv készül, így biztosítva az egységes vizuális kommunikációt, amely beazonosíthatóvá és megjegyezhetővé teszi a produktumot.

Antikrisztus

János és Pál leveleiben, valamint az evangéliumokban és a Jelenések könyvében is megjelenő vagy felsejlő megfogalmazás Krisztus ellenfelére, ellentétére, akit sokszor a Sátánnal azonosítanak.

Angyali üdvözlet

Az ókeresztény (1-7. század) Itáliában kialakult és a reneszánsz idején kiteljesedett ikonográfiai képtípus, amely szűzi fogantatás pillanatát ábrázolja. Főszereplői Mária, Gábriel arkangyal és a Szentlélek, amely általában galamb és fénysugár formájában jelenik meg.

Autodidakta

Önképző, intézményi oktatásban nem részt vevő.

Atelier

Műterem.

Argentotípia

Ezüstnitrát és vassók kölcsönhatásán alapuló fényképészeti eljárás, melynek eredményeként szépia hatású fotót kapunk.

Archeológus

Más néven régész.