Kifejezéstár

Avantgárd

Avantgárdról először a XX. századi modern művészettörténetben beszélünk (pl. a kubizmus, a futurizmus, a szupermatizmus, stb. kapcsán), a kifejezés azonban utólag használható korábbi korstílusok és stíluskorszakok egyes alkotásainak leírására is. Tágabb értelemben véve azok a szellemi, különösen képzőművészeti és irodalmi jelenségek, amelyek szélsőségesebbek, merészebbek, innovatívabbak, mint a saját korukban elismert stílusok, megelőzik azokat tudásban és ízlésben.