Kifejezéstár

Arkangyal

Főangyal. Test nélküli, szellemi lények, akik megkülönböztetett, kiemelt szereppel rendelkeznek a mennyei hierarchiában. A keresztény-zsidó kultúrkörben hetet, az iszlámban négyet ismernek. A római katolikus és az ortodox Szentírás hármat (Mikhael, Gabriel, Rafael) a protestáns és a héber Biblia kettőt nevez nevén (Mikhael, Gabriel), a többi arkangyalt apokrif és rabbinikus írások tartják számon. Ugyanakkor az arkangyalok csoportjába sorolandó Lucifer is, aki azonban fellázadt Isten ellen, így elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként, a Sátánként ismert.