Kettőezertizenhét, Debrecen, művésztelep. Szabó Ádám szobrász, Mucsi Emese kurátor és Antal Balázs képzőművész beszélgetnek.

„Halljátok, amúgy milyen jó lenne az üres szoborfülkékbe betenni kortárs műtárgyakat!” – mondta Balázs, amire a többiek lelkesedéssel reagáltak. Megbeszélték, hogy valamikor, a technikai és bürokratikus kihívásokkal számolva, megvalósítják az ötletet. 

Balázs, hét év után, idén júniusban felhívta Ádámot: „Emlékszel még, mit beszéltünk évekkel ezelőtt az üresen hagyott fülkékről? Na, most adtam le a tervezetét egy biennáléra!” Így kezdődött el idén a Fülke projekt a Budapest Galéria támogatásával, amit nem sokkal később Balázs, mint ötletgazda, pályázat formájában meghirdetett a jelenlegi és öt éven belül végzett képzőművész hallgatóknak.

„A szoborfülkék, mint épülethomlokzati elemek évszázadokra visszatekintő hagyománnyal bírnak az építészet történetében. Ez Budapest esetében sincs másképp. A fülkék kevés kivételtől eltekintve mára üresen állnak, illetve az is előfordulhat, hogy sosem voltak plasztikus tartalommal feltöltve.

A projekt új lehetőséget teremt a köztéri alkotások elhelyezése kapcsán, mert nem az utcaszinten, hanem az adott épület integrált részeként jelenik majd meg, elemelve azt a járófelülettől. Ezáltal nem belebotlunk, hanem észrevesszük azt.”

– olvashatták a hallgatók és volt hallgatók a pályázati kiírásban. Végül Deák Anna, Szeli Kamilla és Sarfenstein Ditta nyerték meg a pályázatot, három különböző installáció tervezetével. Az intenzív nyári alkotómunka után szeptemberben az installálás napjain, az állványokon állva pedig Plank Antal szobrász segítségével ki-ki megküzdött a magasságtól való félelmével.

Deák Anna munkája
A Baross utca és a Koszorú utca sarka 1957-ben

Deák Anna műve a Baross utca és a Koszorú utca sarkán található épület fülkenyílásában reflektál a korábban ezen a telken álló épület történetére, ahol történetesen Jókai Mór és Laborfalvi Róza alakította ki saját szalonját.

Egy öntöttvas kályhát, egy asztalt, az asztalon fel-fellibbenő abroszt, azon egy Jókai kötetet, illetve egy, Laborfalvi Rózáról mintázott ovális keretbe ágyazott domborművet elevenít meg Deák a szoborfülkében. „Jókainé itt kiélhette háziasszonyi késztetéseit, hiszen virágokat nevelhetett, tyúkokat tarthatott, és a csibéket, kislibákat is ő gondozta.” – emlékezett vissza Hatvany Lajos, irodalomtörténész. Deák installációja által érezhetjük a 19. századi nagypolgári ház hangulatát. A nagyváros központjában lévő gazdálkodást, a kályha melegségét és a kávéházi eszmecseréket közvetíti a mű.

Szeli Kamilla nagyméretű textilszobra a Goldberger család textilipari tevékenységére reflektál. A család az utcában textilgyárat üzemeltetett, aminek felszereltsége magas szintű és minőségű kékfestő technikák kifejlesztésére adott lehetőséget. A gyár működése felvirágoztatta az indigóval színezett kelmék keresletét.

Szeli Kamilla munkája
A Goldberger család textilgyára 1920 körül

Szeli az indigó növény struktúráját absztrahálja szobrával, amivel egy épített térből kiduzzadó formát alkot. A szobor organikussága láttán egyaránt gondolhatunk a kékfestés mintarendszerére, méhkasra, sejtrendszerre, vagy az egykori textilgyár munkásszállója lakóinak áttételes adaptációjára. Szeli szobra ezen túl egy vidám, fülkéből kibuggyanó komplementer a halványsárga utcafronton, ami harmonizál az ég és a kilences busz kékjével.

Sarfenstein Ditta munkája
Hazslinszky Károly patikájának korabeli reklámja

Sarfenstein Ditta egy, a Rökk Szilárd utcán működő patikának állít emléket. Hazslinszky Károly vállalkozását, az 1884-ben nyitott Hazslinszky gyógyszertárat  reklámozza három fényújsággal. Fiktív, jelenkori elemekkel egészíti ki a  bolt reklámszövegét, amely folyamatosan világít és szöveget vetít. Az épület sarkán található kínai üzlet reklámtáblái ma sem sokkal másabbak, és ha Károly bácsi patikája ma is üzemelne, elképzelhető, hogy ő is ilyen módon reklámozná patikáját. Szerencsére még senki sem csöngetett be az épületbe, hogy vehessen Cascaradin-tablettát 2 korona 40 fillér értékben.

A helyszínek:
Baross utca 96. (Muzsikus Cigányok Parkja)
Rökk Szilárd utca 2. (A Rákóczi tértől 2 perc séta)
Pacsirtamező utca 42-44. (Óbuda)

A helyszíneken a környező köztéri szobrokat és épületeket is vizsgálva két délután alkalmával vezetett sétákat fog tartani Vincze Miklós, kulturális újságíró: október 18-án 17 órától a harmadik kerületi Pacsirtamező utcán, másnap, 19-én 17 órától pedig a Baross és a Rökk Szilárd utcán.