Varga Richárd a test határainak, a mozgás vonulatának és a csontváz szerkezetének felfedezésébe kezdett bele. A test felépítésének stilizálásával eljut a nonfiguratív formák létrehozásáig. Az emberi forma felszívódik az absztrakt szobor irányvonalaiban és már csak részlegesen lelhető fel.

A korona az emberi testek összeolvadásából jön létre, amelyeket alig tudjuk elválasztani egymástól. . Az egybeolvadás légüres teret zár be. Ölelő motívumot vesz fel, miközben rideg anyaga és merevsége ellenére a nézőt interakcióra hívja. Az ölelő kezek párhuzamos távolságtartással idomulnak egymáshoz, ezáltal a térbe belépést megnehezítik. 

Varga Richárd

A szobor elhelyezése a korona szimbólumát felerősíti. A Kálvária tetejére helyezésével az épület jelképesen megkoronázásra került. A tetőrészről az egész Epreskert összefogóan áttekinthető, mint egy királyi udvar. A megkoronázás motívuma nemcsak a térrel kapcsolatban értelmezhető, hanem az emberi test magasztalásával is. Az emberi test hétköznapiságából egészen a korona kivételezett szimbólumáig eljutott. A munkafolyamat során fontos szerepet töltött be a mai  technológia használata. A művész a szobrot 3D-ben tervezte meg és az alkotást a létrehozott makett alapján építette fel rétegenként. A technológiát integrálja a munkafolyamatba, művészet technikai határai is folyamatosan bővülnek.

Nyíri Julianna

A műalkotás Henry Moore a Sheep Piece című szobrát idézi fel. A szobor hasonlóképpen interakcióra hívja annak nézőjét, viszont a kölcsönhatás során egy sokkal közvetlenebb kapcsolat jön létre. A Sheep Piece formáját az alkotó úgy alakította, hogy az eső során a bárányoknak fedezéket nyújtson. Viszont az érintkezések során a szobor felülete is állandó változás alatt áll. A hideg fém anyagon nyomot hagy a meleg érintés. Varga Richárd szobránál az interakció hasonlóképpen jön létre, viszont kialalakításában a szobor nem idomul egy embernek a mozgáskultúrájához. Ahhoz, hogy a korona bezárt terébe beléphessünk, egy szokatlan pozíciót kel felvennünk. A távolságtartása bújtatottan jelenik meg, hisz ez egy korona, amely mindenki számára elérhetőnek tűnik, de valójában csak a kiváltságosok számára válik azzá.