Kifejezéstár

I, Í

Izmusok

Képzőművészeti kontextusban a 19.-20. század újító irányzatainak összefoglaló neve. Impresszionizmus, fauvizmus, kubizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus, expresszionizmus.

Interpretáció

Magyarázat, értelmezés. Egy-egy műalkotás, vagy egyéb művészeti alkotás interpretációja egyénenként eltérő, és függ a korábbi ismereteinktől, tapasztalatainktól.

Internalizál

Belsővé tesz. Azt a folyamatot jelöli, amikor egy külső értéket vagy normarendszert elkezdünk a sajátunknak érezni.

Imago pietatis

a halott Krisztust ábrázoló képtípus, melynek legismertebb formái a Pietà és a Fájdalmas Krisztus (Vir Dolorum) ábrázolások.

Idol

Fából vagy kőből készült kisméretű szobor, ember alakú szent tárgy. Keresztény szóhasználatban bálványt jelent.