Kifejezéstár

Internalizál

Belsővé tesz. Azt a folyamatot jelöli, amikor egy külső értéket vagy normarendszert elkezdünk a sajátunknak érezni.