Kifejezéstár

H

Haláltánc

A halál közelségére figyelmeztető allegória, mely nem csak a képzőművészetben, de az a költészetben és az irodalomban is jelen van. A halál rendszerint csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb társadalmi típusokat képviselő embereket, mely allegorikusan arra utal, hogy a halál mindenkit érint. Elterjedésének alapjait a középkorban dúló pestisjárványok jelenthetik.

Horror vacui

Az üres tértől való félelem. A képzőművészetben a rendelkezésre álló tér teljes kitöltését jelenti.

Hommage

Tiszteletadás, hódolat. A művészetben olyan műalkotások vagy kiállítások címében szerepel, amelyek valamely művész emlékének adóznak, gyakran az ő stílusukat megidézve.

Halotti maszk

A halotti maszk egy viasz- vagy gipszöntvény, amelyet a holttestről vett lenyomat alapján készítenek. Az ókori kultúrákban egy festett képet jelentett, amelyet a temetési szertartások előtt a halott arcára helyeztek.