Írásom provokatív címével igyekeztem egy kvázi átirattal közvetlenül utalni a hazai művészeti közeg egészét megmozgató, 1998-as, az Új Művészet hasábjairól induló, majd a Magyar Televízió Mélyvíz című műsorában folytatódó, sok résztvevős, vitriolos vitára, ami Sturcz János dolgozata1 nyomán alakult ki. Kevésbé az abban megfogalmazott állítások miatt, sokkal inkább a vita műfajának megidézése okán. Hiszen napjainkra mintha nyom nélkül eltűnt volna ez a párbeszédre, kérdésekre és eltérő vélemények egymásnak feszítésére épülő műfaj. Tehát szövegemet a Magyar Nemzeti Galériában (2023. október 27. és 2024. február 11. között) megrendezett TechnoCool című kiállításról vitaindító cikknek szánom, amelyben megszólítom és kérdéseket teszek fel a kiállítás kurátorainak, Harangozó Katalinnak, Major Sárának, Petrányi Zsoltnak és Tarr Linda Alexandrának. Azzal a céllal, hogy választ kapjak a kiállítást érintő, engem foglalkoztató és remélhetőleg a nagyközönség számára is érdekes, de a kiállítás témáját érintve mindenképpen relevánsnak gondolt kérdésekre. A Képző.artot egy megfelelő, független platformnak tartom, hogy teret engedjen a véleménycsere eme elfeledett módjának. Remélhetőleg témafelvetéseim, kérdéseim nem maradnak válasz nélkül a folyamatosan frissülő, de légüres online térben.

A kilencvenes évek magyarországi művészetének megértéséhez elengedhetetlen ismernünk a létrejöttének jellegzetes művészeti és tágabb értelemben vett társadalmi környezetét, különféle összefüggéseit, tehát az úgynevezett korszellemet. A keleti blokk felbomlása teljesen új helyzetet teremtett az itt élők számára. Megnyíltak a határok és az utak a demokratikus politikai átrendeződések előtt, illetve elindult a gazdaság nyugati minták alapján történő teljes átépítése. Mindezek következményei és hatásai formálták az évtized történéseit. Kezdetét vette a globalizáció, a „világot átfogó társadalmi kapcsolat”.2 A kor hazai képzőművészetét András Edit az évezred végén megjelent, ***Erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben3 című kiállítássorozat katalógusában így összegzi:

Az avantgárd stratégia és a modernista-formalista paradigma túlélte önmagát (…) a politikai változások ellenére sem tudott a művészeti diskurzus egyik napról a másikra irányt váltani. A hazai művészeti közgondolkodásban meggyökerezett az a tévhit (…), miszerint a posztmodern fogalmilag az eklektikát és idézetek használatát jelentené, művészetileg pedig azonos lenne a nyolcvanas évek új festészetével, az úgynevezett »új szenzibilitás«-sal. A közeg merev ellenállása miatt még beszivárgott új eszmék is erősen átmosódtak, átszíneződtek, illetve jelentősen módosultak az adaptáció során. Mindemellett az új művészgeneráció, szakítva a hazai különutas ideológiával és belterjes stratégiával, immár a globális művészeti diskurzushoz akar(t) hozzászólni”.4

Vagyis ez az időszak leginkább a művészeti mező és művész pályák út-, illetve identitáskeresésének kettőségével jellemezhető. A periódus művészetét fémjelző műveket és irányzatokat az azóta eltelt idő alatt jó néhány tanulmánykötet, album, monográfia és katalógus ismertette5.

A korszak hazai művészetét bemutató átfogó kiállításra6 azonban mindezidáig nem került sor. Ebbe az „állóvízbe hajított kő” a Magyar Nemzeti Galéria TechnoCool. Új irányok a kilencvenes évek magyar képzőművészetében (1989-2001) című kiállítása.

Az impozáns budavári palota földszintjén helyet kapó tárlat a tér teljes átalakításával teremtett semleges indusztriális atmoszférát, ami leginkább az elektronikus zenei szubkultúrák „természetes” környezetét eleveníti fel. A tér teljes kitöltésekor feltételezhetőleg nem vették számításba, hogy a szürke nyersbeton hatású falak kísérteties hasonlóságot fognak mutatni a várban zajló, díszletszerű rekonstrukciós építkezésekkel. A kiállítás arculata7 a kor dizájnját, illetve Y2K hangulatát idézi, ami teljesen illeszkedik a napjainkban divatos, az X-generáció gyermek-, illetve fiatalkorát idéző vizuális stílushoz. A címből kiolvasható, hogy kurátorok az euroatlanti kultúrát két, markánsan befolyásoló eseménye közé helyezik a tárlat által vizsgált időszakot, és így a bemutatott művek keletkezésének időpontját. Egyrészt a berlini fal leomlásának emblematikus eseményéhez, valamint a New York-i World Trade Center és közvetett módon az Amerikai Egyesült Államok elleni, al-Káida által elkövetett terrorcselekményhez.

Szinte kivétel nélkül minden, a kiállításról szóló, komolyabb recenzió megjegyzi, hogy a kiállítás túlzsúfolt. A munkák szinte szalonszerűen szerepelnek a tárlaton, csaknem minden hasznosítható felületre került egy-egy mű. Amit a kiállítás (egyik) kurátora8, a felgyorsult social media fogyasztási kultúránknak köszönhetően kialakult hihetetlenül kevés időre lecsökkent (hét másodperces) átlag figyelemmel indokolt.

Ugyanakkor egy kiállítás nem átlagos szituáció, egyszerre kizökkent és belesimul a hétköznapokba.

Így a művek befogadásához szükséges terület feláldozása csak szerkesztetlenség hatását keltette. Annál inkább, mivel teremről teremre haladva keletkeznek hézagok a művek között. A kurátorok hat egymásba folyó, összetartó szegmensre osztották fel a műveket. Felütésként Bachman Gábor, Beke László (?), Birkás Ákos, Bódy Gábor, Erdély Miklós, Jovánovics György, Károlyi Zsigmond, Körösényi Tamás, Maurer Dóra, Rajk László, Soós György és Szentjóby Tamás művei szerepeltek, egy-két kivételtől eltekintve kevésbé jelentős darabokkal. Így a nagyobb közönség számára nem vált megismerhetővé, ezeknek az alkotóknak, az „új művészgenerációra” gyakorolt valódi hatásának miértje. (Teljesen érthetetlen például, hogy Szentjóby Tamástól miért a hatvanas években készült művei szerepelnek az előzmények között?)9

Továbbhaladva többnyire az évtized markáns témái mentén történt a művek elrendezés, mint Szöveg/jel/jelentés, Ökofuturizmus, Test/identitás, valamint  Pop/remix. A szekciókra osztott alkotások csakugyan párbeszédbe léptek egymással. Úgymint Sugár János Fényújság című, 1993-ban a Blaha Lujza téri Hírlapkiadó Székházon működő hirdetőtábláján elhelyezett, közel egy hónapon keresztül, naponta 50 másodpercig látható munkája10 és Benczúr Emese11 egymás után sorolt, „az egyformaság viszonylagos” hímzett szöveggel ellátott, Levi’s nadrágszárdarabokból álló installációja. Vagy Lakner Antal12 és Gyenis Tibor13 genetikával foglalkozó alkotásai. Valamint Nagy Kriszta14 és Gyenis Tibor15 bizarr implantátumokkal manipulált művei. Illetve Komoróczky Tamás Alibi-projektje, Vécsei Júlia és Kupcsik Adrián: Művész és Művészettörténész mint modell sorozata továbbá Németh Hajnal a Why do you think you are? című videómunkája.

A kor művészetének alternatív olvasataként, a hozzá esszenciálisan köthető underground elektronikus zene meghatározó darabjainak párhuzamba állítását kínálja fel a kiállítás.

Ami egy kézenfekvő megállapítás, mivel az egyidejű, egymás mellett formálódó kultúrák, szubkultúrák magától értetődő módon hatással vannak egymásra. Ennek ellenére csupán a kapcsolódások felszínét ismerhetjük meg, mint például a sampler (mintavétel) és a remix módszerek kölcsönös alkalmazását. A párhuzam valós mélységével maradéktalanul sajnos nem találkozik a kiállítás látogatója16. Számukra ez a fakó kis narratíva csak a lemezborítók színes kavalkádjának vizuális ereje miatt maradhatott emlékezetes.

A végére feltehetőleg elfáradtak a rendezők, és mintha egy kicsit elbizonytalanodtak volna a befejezést illetően: a sablonos Valóság/illúzió témamegjelölés alatt az összes még bemutatni szándékozott alkotást egy szekcióba csoportosították. Így kevésbé áll fenn a művek közötti kapcsolódás, sokkal inkább elkülönülnek egymástól. Alig kaptak figyelmet olyan fajsúlyos munkák, mint Erhardt Miklós és Dominic Hislop (Big Hope) Saját szemmel című projektje, amely szinte eldugva, a terem egy sötét kis ficakjában kapott helyet. Vagy El-Hassan Róza Image Engine című kétcsatornás videóinstallációja, amely alig észrevehető módon a kijárat közvetlen szomszédságában volt látható. Eike Berg17 eufórikus táncát megörökítő videójával és a KIS VARSÓ18 enigmatikus installációjával többé-kevésbbé lezárul a kiállítás. Szinte összefüggéstelenül.

A kiállítás és így az ott szereplő művek mintha egy jól betanult lecke szerint lettek volna megjelenítve.

Tényleg ennyi lett volna a kilencvenes évek művészetéről elmondható történet?

Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy egy kiállítás nem képes mindenre kiterjedő módon bemutatni korszakokat, csupán a művekhez tapadt korszellem kivonata mentén, egyedi szemléletet bír nyújtani annak megközelítéséhez és megértéséhez. Ennek ellenére hiányérzettel távoztam a kiállításról. Első látásra semmi gond sincs a tárlattal, mindent eltakar a pátosszal átitatott nosztalgia rózsaszín függönye, a lényeges témák helyet kaptak és néhány kivételtől eltekintve19 minden fontosabb alkotó is szerepel. Csak ha jobban visszagondolunk, akkor jövünk rá a tárlat igazán nagy hiányosságaira. A kiállító helyszínek, galériák és nagyobb művészeti intézmények, mint például a Bartók 32 Galéria, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE), a Műcsarnok vagy a Dunaújvárosi ICA-D teljesen kimaradtak a kiállításból. Csupán a leírások mélyén, említés szintjén van róluk szó, holott szerepük létfontosságát a kor művészete tekintetében senki sem kérdőjelezheti meg. Hasonló elbánásban részesült a Soros Alapítvány20 vagy fontosabb tárlatok, nagyobb csoportos kiállítások, mint a POLIFÓNIA21 vagy az említett ***Erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben. Az évtized elején (1992), az akkor még Magyar Képzőművészeti Főiskolán alapított Intermédia tanszékről még a sorok között elbújtatva sincs nagyon szó, pedig hatását a kiállításon szereplő egykori hallgatók és oktatók névsora22 is alátámasztják.

Továbbá, ahogy Mélyi József23 is megjegyzi, a magángyűjteményeknek kardinális szerepe van a tárlaton, ami jelzi, hogy a magyarországi állami intézményrendszer és így a Nemzeti Galéria is hadilábon áll a gyűjteményének építésével, „korszerűsítésével”. A külföldi szupersztárok szerepeltetésének az oka a „globális művészeti diskurzushoz való” kapcsolódás lehetett, de ettől függetlenül összefüggéstelen maradt, hogy miért ezektől a művészektől24, miért ezeket a művek kerültek be.

Csupán a sztereotip kelet-európai művész kilátástalan kitörési szándékát és állandó megfelelési kényszerét erősítették. Végül a  számomra leginkább megmagyarázhatatlan tény a kiállítás kurátor team szerepe, vagyis sokkal inkább a kurátorok együttműködésének dinamikája.

Mivel a rangidős kurátor minden fontosabb szerepet előre leosztott magának, ezért sokkal inkább tűnik asszisztenciának, mintsem együttműködésnek a közös munka. Mindezektől függetlenül a kiállításnak köszönhetően az érdeklődők megismerhettek valóban jelentős műveket és így közelebb kerülhettek a rendszerváltást követő évtized (képzőművészetének) értelmezéséhez.

Összegezve gondolataim, teljes mértékig osztozom György Péter Élet és Irodalomban írt meglátásával25, miszerint: „Ez a kiállítás épp annyi kérdést vet fel, amennyi választ remélhetünk tőle”. Így talán térjünk is rá a konkrét kérdéseimre:

A kilencvenes évek művészetében milyen új irányokat, esetleg összefüggéseket mutat fel a kiállítás?

A kiállítás katalógusába bekerült számos, a kiállításon nem érintett témáról, felkért szerzők által írt tanulmány. Nem lett volna jobb, hogy ha ezek a témák célzottan részei a kiállításnak?

Nem lehet, hogy túl nagy szerepet kapott az elektronikus zene, a kilencvenes évek egyéb fontos témáival szemben?

Mennyire látják megoldottnak a kilencvenes évek képzőművészetében felmerülő dilemmákat és kérdéseket? 

A kiállítás szándékosan csak a múltban ragadva, nosztalgiázva kísérli meg bemutatni a fókuszában álló évtizedet. Nem lett volna jobb a jelenünkkel párhuzamba állítható kapcsolódási pontokat felkeresni és azok mentén hidat képezni a mosttal?

Ha az eddig megszokott kiállítási tendenciáit folytatja a Magyar Nemzeti Galéria, akkor a 2050 körül kerül sor a jelenlegi évtized bemutatására. Spekulációk és jóslatok helyett csupán abban reménykedhetünk, hogy kellő szakmai diskurzus mentén felépített kiállításon mutatják majd be mindazt, amit a jelenkorunkból, testközelből mi nem veszünk észre, nem láthatunk.

A Képző.art egy független képzőművészeti platform, ahol minden nézőpont fontos. Ezért arra ösztönözzük az olvasóinkat, hogy osszák meg a témával kapcsolatos gondolataikat, véleményüket. Válaszaitokat szívesen fogadjuk a szerkesztoseg@kepzo.art e-mailcímen.