Kifejezéstár

Akrotérion

Oromzat csúcsán és sarkain alkalmazott díszítőelem (csúcs- és sarokakrotérion).