Koller Margit eredetileg egy lakásgalériában, a Danka Zsófia-Simon Márton páros vezette Négyszoba Galériában tervezte fölállítani a művet, azonban a fiatal, progresszív művészek alkotásainak helyet adó tér körülbelül egy évvel ezelőtt bezárt.

„A négy fal között c. mestermű-kiállítást a saját (alkotói) teremben, a padlásműtermemben építettem fel, mint a bezártság és korlátozottság, szorongás, befelé nézés és kifelé vágyakozás aktuális és személyes helyzetjelentését.” – fedte föl az új koncepciót az alkotó.

A felújított, de szigetelés hiányában még hűvös padlástérbe egy szűk és magas falépcsőn vezet föl az út, így a szemlélődő már a munka megpillantása előtt bevonódik a zárt, ugyanakkor időtlenséget hordozó térbe. Az installáció első állomása egy zúgó erdő kopasz fáinak a falra vetített képe, amely békés, nyugodt tájat hivatott a látogató elé idézni a csöndes térben, ám amikor fölharsan egy távoli láncfűrész robaja, az addig belsőnek, személyesnek hitt tér kitágul, és a szabadulás vágyát kelti a nézőben. Menekülést a váratlantól, kiutat az ismeretlenből, a természetellenesből.

Kocsi Olga


Amikor a természetes mesterséges közegbe kerül, elkerülhetetlen, hogy azonnali változások keletkezzenek rajta. Így a susogó fák képe is megtörik a falat támasztó két féloszlopon, a vetített képet pedig a ház tartógerendái övezik, egyfajta emberi közbeavatkozás eredményeként egyszerre kitágítva az erdő fogalmát, ugyanakkor be is szűkítve azt egy nem természetes térbe.

A videótól elfordulva egy elemeire hajtott acéltükörben nézhet szembe magával a szemlélődő, az erdő fáival a háta mögött. A tükör síkba is kiteríthető, azonban ebben a térben mégis egy absztrakt térbeli formaként, amorf geometriaként töri meg a fényt. A felület polírozott acélfragmentumaiban soha nem láthatja meg magát egészen az ember. Mindig csak egy homályos töredéket fedezhet föl a testéből, szembesülve saját széttagoltságával, esetlegességével. Az acéltükör egyfajta átjáróként funkcionál a természeteset mesterségessel, az egészet széttagolttal, a szabadságot bezártsággal összekötve.

Koller Margit

Továbbhaladva ismét egy természetes motívum tűnik föl, a ház udvarán álló nyárfa, amely egy lightboxban mutatja meg folyamatosan változó külalakját: hol levelekkel, hol azok nélkül, hol fényben, hol sötétben. A fa nem törődik a külvilággal, annak történéseitől függetlenül fotoszintetizál, ezzel együtt pedig kérdéseket vet föl, mégpedig a művész szerepvállalását illetően. Mennyire vesz részt a társadalmi kérdésekben? Állást foglal-e vagy elhatárolja magát tőlük? Felelőssége-e, hogy szociális, politikai problémákkal foglalkozzon, vagy megteheti, hogy kivonja magát mindebből, és mint a nyárfa, önmagában egzisztál – más szóval elefántcsont-toronyba zárkózik? Melyik a helyes döntés, van-e helyes döntés egyáltalán és lehet-e ítéletet alkotni a művészről?

Kocsi Olga
Koller Margit

Koller Margit így foglal állást a kérdésben:
„A figyelmem a téridőről való békés, filozofikus elmélkedésről az individuális és közösségi cselekvés aktuális és lokális lehetőségeire terelődött, mivel úgy érzem, mit sem ér a felszabadult tudatállapot, ha beszorulunk vele a négy fal közé. Ha csak ott lehetünk szabadok.”

A művész ezen environmentjének esetében természetesen nem beszélhetünk aktivizmusról, politikai szerepvállalásról. Egész egyszerűen arról van szó, hogy azt a kicsit, amit ő személyesen tehet, azt megteszi: gyógynövény- és fűszerpalántákat nevel egy fóliasátor alatt, és odaadjándékozza ezeket a látogató közönségnek. Túlmutatnak a padlástéren, hiszen amint a néző elviszi őket a házból, az alkotás kilép a négy fal közül, a néző pedig a szerepéből. Már nem néző többé, hanem valaki, akire rábíztak egy életet – résztvevővé válik.

Koller Margit
Koller Margit
Kocsi Olga

Idő és tér, szabadság és korlátozottság, ajtók nyitása és zárása, falak mobilis flexibilitása és törékenysége kerül szembe az installációban és omlik le abban a pillanatban, amikor a művész átadja a pici palántát. A növény sorsa pedig innentől kezdve már egy sokkal nagyobb dimenzió része: a személyes és a kollektív tér találkozásáé.