,,Nincs más mód valamit megvizsgálni, mint szétszedni azt. Nincs más mód a felismert igazságot kifejezni, mint a szétszedett valóságot a felismerés ihletésében újra összeállítani.”

(Valóság, 1966., Erdély Miklós: A filmről, Balassi Kiadó, BAE Tartóshullám, Intermedia 1995)

„A fotó: A tér és az idő vékony szelete” írja Susan Sontag.1 A fénykép dokumentáció, bizonyíték arra, hogy az esemény, amit ábrázol, valóban megtörtént. A fényképezőgép az egyik leghatékonyabb eszközünk a világ megfigyelésére és a kommunikációra. Julie Mehretu is ezekből a számunkra ismerős vizuális anyagokból dolgozik, a digitális eszközök képernyőjén átcikázó hírekből, amelyek mindennapjaink részét képzik. A képernyő nem pusztán egy prezentációs felület, hanem egy diszkurzív-performatív tér, és ezt a helyet idézik meg Mehretu absztakt festményei, melyekben időérzékelésünk bizonyítékai, a fotók rejlenek.

Julie Mehretu, Mogamma (A Painting in Four Parts): Part 1, 2012, tus, akril, vászon, 457.2 x 365.76 cm, A művész és a Marian Goodman Gallery jóvoltából, © Julie Mehretu (13851/1)

Az etióp származású festő még kisgyerekként, 1977-ben költözött át családjával Michiganbe, hogy elmeneküljenek az ogadeni háború borzalmai elől. A gyerekkori emlékhez kötődve, érdeklődésének középpontjában az aktuális társadalmi konfliktusok helyszínei és a hozzájuk kapcsolódó emlékek állnak. Absztrakt tájképeihez elsősorban a helyszínekhez kapcsolódó dokumentumokat, fotókat és építészeti alaprajzokat használ fel. Emellett hírekből kiválasztott fotókkal is dolgozik, a társadalmi konfliktusok bizonyítékait kapcsolja a múlt eseményeihez. A fényképek, mint a múlt kísértetei lebegnek tovább a festmény terében, igaz, nem eredeti formájukban. Mehretu a vizuális adatokat átalakítva, éppen a sűrített, egymásra rétegzett jelekkel hívja fel figyelmünket a 21. században érzékelhető egyensúly hiányára, az otthontalanság állapotára. A disztópikus állapot, amely a fake news világában jön létre, a megváltozott archiválási folyamatainkra is reflektál. Minden olyan adat, amelyet megosztunk, legyen szó képi, hangi, vagy videóanyagról, elraktározódik, megfoghatatlan emlékekként kering tovább a digitális térben.

Julie Mehretu, Sing, Unburied, Sing (J.W.), 2018, tus, akril, vászon, 274,3 x 304.8 cm, A művész és a Marian Goodman Gallery jóvoltából, © Julie Mehretu (Inv.#21254)

Julie Mehretu munkamódszere szokatlan, hiszen a médiában megjelenő fényképek áljelenlétét, távolságtartását, érzelemmentességét kifordítja, és pont azáltal hozza közelebb a képeket, hogy elhomályosítja őket. A fotóriportok létfontosságú tulajdonságjegyeit, a gyors és azonnali értelmezhetőséget ellehetetleníti, mikor a photoshoppal elhomályosítja az eredeti fényképet. Ezután Mehretu vászonra nyomtatja ezeket a homályossá vált fotókat, majd manuális technikákkal is belenyúl a vászon felületébe. Diverz eszközhasználat jellemezi: tus, ceruza, toll, akril használatával apró fekete gesztusokat helyez a vászonra, kiemelve ezzel a fényképben rejlő alakokat és tárgyakat. Színeiket és körvonalaikat térszerkesztő egységekként kezeli. Az individuális, gesztusszerű jelek mégis önálló karakterrel, saját személyiséggel bírnak, ellentmondásban állnak a köztereken készült fotók személytelenségével.

Julie Mehretu, Mogamma (A Painting in Four Parts): Part 2, 2012, tus, akril, vászon, 457.2 x 365.76 cm, A művész és a Marian Goodman Gallery jóvoltából, © Julie Mehretu (13851/2)

Azáltal, hogy Mehretu összemossa az eredeti színeket, pasztellszerű, de leginkább szürke színárnyalatok keletkeznek. Az elmosódott nagy színfelületeken megjelenő finom vonalakról és az absztrakt fotókról Perlaki Márton puha felületei, a rajz és a fényképészet találkozásai juthatnak eszünkbe, amelyekkel nemrég találkozhattunk a Trafó galériában.2 Munkásságuk mégis nagyon eltérő, hiszen amíg Perlaki valami személyeset, önértelemzőt keres, addig Mehretu kulturális kódokat gyűjt. Korábbi festményeihez főként fekete-fehér építészeti diagrammokat, térképeket használt fel, amelyeket képeiben individuális terekké formált át. A fényképek mint személyes narratívák illusztrációi jelennek meg, közterekhez kapcsolja őket és hasonló tükör-analógiát hoz így létre, mint Robert Rauschenberg fehér festményei, amelyeknél a befogadók önreflexiója válik érdekessé. Az elhomályosított alakok, amelyek a Sing, Unburied, Sing (J.W.) című festmény hátterén megjelennek, ugyanúgy lehetnek a mi árnyékaink is.

Robert Rauschenberg, White Painting (three panel), 1951, Az SFMOMA gyűjteményében, © Robert Rauschenberg Foundation

A jelek, amelyeket rögzít, nem pusztán a hírekből kivont vizuális formák, hanem lenyomatai egy zavart és nyugtalan kollektív állapotnak, amely a párhuzamosan egymás mellett létező, egymásnak ellentmondó hírekből eredeztethető. A Sing, Unburied, Sing (J.W.) a 2017-es tüntetések egy fényképéből indul ki. A tüntetések Donald Trump januári rendelete ellen irányultak, a beutazási tilalom ellen. A rendelet hét közel-keleti ország állampolgárait érintette, ellehetetlenítve ezzel az Egyesült Államokbeli tartózkodásukat. A tüntetések az USA nemzetközi repülőterein zajlottak, többek között a John. F. Kennedy reptéren, Queensben. A menekültek ellen irányuló törvénymódosítások világszerte felháborodást váltottak ki, Európában és Ázsiában is létrejöttek kisebb csoportos tüntetések. A résztvevők a közösségi média felületein kommunikáltak egymással, a festmény kompozíciója erre a hálózatosságra is utal.

A tüntetések és az ezeket leíró, egymásnak folyamatosan ellentmondó hírek egy kommunikációs mátrixot hoztak létre, amit Mehretu is megjelenít.

Julie Mehretu, Mogamma (A Painting in Four Parts): Part 3, 2012, tus, akril, vászon, 457.2 x 365.76 cm, A művész és a Marian Goodman Gallery jóvoltából, © Julie Mehretu (13851/3)

Bár festményén fotókból építkezik, egy különös absztrahált térképeket hoz létre, amely kapcsolódik a korábbi, várostérképeket, más geográfiai adatokat és az urbánus környezetet feldolgozó munkáihoz. A 13. Kasseli Documentán kiállított Mogamma, A Painting in four parts című 2012-es sorozata a kairói Tahrir téri kormányépület építészeti rajzából indul ki, a brutalista építészeti elemeket illeszti össze a 2011-es nílusi forradalom helyszíneivel, ahol az állami elnyomás és a közösségi ellenállás konfliktusba került. A sorozat többi része az arab tavaszhoz kapcsolódó nyilvános tereken történő tüntetések helyszíneit emeli ki, mint a New York-i Zuccotti Parkot. Mehretu egyik inspirációja Adrian Piper, aki Utah-Manhattan Transfer című térképén Manhattan rajzát alakítja át, és helyezi méretarányosan rá Dugway-Proving terep térképére, ahol az amerikai katonák bázisa miatt a környéken hatezer juh pusztult el. Piper a két térkép egymásra illesztésével, a montázzsal hívja fel a figyelmet az amerikai katonaság által okozott balesetekre. A térkép nemcsak egy olyan vizuális hordozó, ami felületet biztosít a kollektív tereknek és érzéseknek, hanem egy olyan felületté is válhat, amely társadalmi problémákat is láthatóvá tesz. John P. Bowles művészettörténész szerint Piper a teret mint az én társadalmi felépítését értelmezi.

Kalligráfiai jelekként is értelmezhetők azok az apró gesztusok, amelyek örvénnyé, felhőkké rendeződnek Mehretu keze nyomán, akár információ-felhők is lehetnek egy virtuális mappában. A hírekből származó fotók valamiféleképp a múltunk részei, észrevétlenül beleivódnak hétköznapjainkba, ahogy egyre többet látunk belőlük, egyre érzéketlenebbé válunk velük kapcsolatban. A rögzítés és tárolás igénye találkozik a technológia által nyújtott lehetőségekkel, hiszen amit megörökítünk, azt úgy érezhetjük, birtokoljuk is.

Erkki Juhani Kurenniemi finn művész 1972-ben létrehozott egy olyan digitális naplót5, ami élete minden eseményét rögzíti.

Julie Mehretu, Mogamma (A Painting in Four Parts): Part 4, 2012, tus, gouache, újságpapír, 457.2 x 365.76 cm, A művész és a Marian Goodman Gallery jóvoltából, © Julie Mehretu (13851/4)

(1974-ig naplóbejegyzéseket készített, amelyeket szalagos kazettákon tárolt, majd később a nyolcvanas években a naplókészítést újrakezdte és kiegészítette videóanyagokkal és fényképekkel is.) Bár a naplót az archívumépítés szándékával hozta létre, célja az élet rögzítése volt. Kurenniemi úgy gondolta, hogy az archívum képes lesz majd az emberiség eltűnése után is dokumentumként szolgálni a jövő számára. Mehretu műveiben Kurenniemihez hasonlóan az emlékezet vizsgálata történik meg, csak a mai kontextusban. Meheretu művészete összekapcsolja a helyekhez kötődő történelmi és személyes narratívákat, a fénykép médiumának segítségével kiemel egy-egy részletet, érzékenyít. A jelenlét egy különös montázsba sűrűsödik Julie Mehretu festményein, és nincs más módunk megismerni őket, mint az, hogy szétszedjük az emlékfelhők rétegeit, és újraértelmezzük az előbukkanó valóságdarabkákat.